Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Publikacje zwarte

Harmonogram dla publikacji zwartych

  1. etap – do 15 listopada roku poprzedzającego przygotowanie planu wydawniczego (r.p.), wysłanie do kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych korespondencji z prośbą o przysłanie informacji dotyczących propozycji druku publikacji zwartych,
  2. etap – do 15 grudnia r.p., termin przekazania tych informacji do Wydawnictwa UM w Lublinie,
  3. etap – do 20 grudnia r.p., przygotowanie zbiorczej informacji z propozycjami wydawniczymi i przesłanie jej do Biura Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji wraz z wnioskami,
  4. etap – do 15 stycznia, zakwalifikowanie przesłanych propozycji do wstępnego planu wydawniczego przez Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji,
  5. etap – do 20 stycznia, przygotowanie wstępnego planu wydawniczego i wysłanie zwrotnej informacji do kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych o podjętej decyzji dotyczącej złożonej propozycji druku publikacji zwartej,
  6. etap – do 31 stycznia, dostarczenie przez wnioskodawców do Wydawnictwa UM w Lublinie pełnych tekstów wstępnie zakwalifikowanych do druku publikacji zwartych wraz z dwiema pozytywnymi recenzjami wydawniczymi. Na podstawie otrzymanych materiałów zostanie sporządzony plan wydawniczy na dany rok kalendarzowy.

 

!!! W planie wydawniczym znajdą się wyłącznie publikacje zwarte, do których został przesłany (do 31 stycznia) pełny tekst planowanej publikacji wraz z dwiema pozytywnymi recenzjami wydawniczymi.

Kalendarium

Maj 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31